IMPRESSIÓ I PRODUCCIÓ GRÀFICA

Un cop ho tenim tot dissenyat, arriba l’hora d’imprimir… gràcies al meu contacte constant amb qualificades empreses del sector, em puc encarregar de la producció i impressió de les feines i projectes realitzats. No us haureu de preocupar de res… us ofereixo un servei completament integral. Des del disseny i la producció fins a l’entrega a casa vostra de les feines realitzades.
I sempre amb plaços d’entrega àgils i seriosos.

IMPRESSIÓ DIGITAL

Avui en dia la impressió digital ofereix la mateixa qualitat i fins i tot, a vegades superior, que la impressió offset tradicional i és la solució més ràpida i econòmica per a tiratges curts: díptics, fulletons, targetes, cartells, catàlegs, revistes, cartells, etc.

IMPRESSIÓ OFFSET

Si el que necessiteu és un tiratge més llarg. M’encarrego de tot el procés, des de la preimpressió fins a la impressió i els acabats finals: flyers i fulletons, catàlegs comercials, revistes, cartells, targetes, díptics, fulls de carta, etc. Us puc garantir la màxima qualitat en impressió, treballant en trama estocàstica.

ARTICLES DE RECLAM PUBLICITARI

Producció de productes corporatius, merxandatge i artícles de reclam publicitari: Lanyards, braçalets i sistemes d’identificació, bolígrafs, bosses i motxilles… totalment personalitzats! Samarretes publicitaries, per esdeveniments especials, clubs esportius, festes… i des d’una unitat. Demaneu-nos el producte que necessiteu… segur que el tenim!

IMPRESSIÓ DIGITAL DE GRAN FORMAT

Impressió en plòter de gran qualitat i en tot tipus de suports permetent un munt d’aplicacions i solucions: Cartells de gran format, fotografies i pòsters, vinils adhesius, lones, plafons en FOAM, displays: Rollups, X-Banners, Popups… Per exposicions, fires, presentacions, congressos, publicitat, aparadors, vestíbuls, retolació d’interiors, etc.