Autosur de Levante

Reportatge fotogràfic Autosur de Levante,
taller de reparació de caixes de canvi per a vehicles

Novembre de 2016

© Marc Grau